Trầm Hương và Kỳ Nam trong Phủ Biên Tạp Lục bởi Lê Quý Đôn.

Trầm hương và Kỳ nam là những vật phẩm quý hiếm được sử dụng từ xa xưa. Trong Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn đã dành một phần để ghi chép về Trầm hương và Kỳ nam, bao gồm cách khai thác, các tục lệ, số lượng dâng lên vua, cách phân loại và cách làm thuốc. Đoạn tài liệu này là một nguồn tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu thêm về Trầm hương và Kỳ nam vào thế kỷ 18.

Tham khảo:

Đoạn tài liệu về Trầm hương và Kỳ nam trong Phủ Biên Tạp Lục

Trầm Hương và Kỳ Nam trong Phủ Biên Tạp Lục bởi Lê Quý Đôn.
trích đoạn Trầm Hương và Kỳ Nam trong Phủ Biên Tạp Lục bởi Lê Quý Đôn.

Đoạn tài liệu về Trầm hương và Kỳ nam trong Phủ Biên Tạp Lục cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin giá trị về:

 • Cách khai thác: Lê Quý Đôn mô tả chi tiết cách thức khai thác Trầm hương và Kỳ nam từ cây dó bầu, bao gồm các kỹ thuật và công cụ sử dụng.
 • Tục lệ: Tác giả ghi chép lại những tục lệ liên quan đến Trầm hương và Kỳ nam trong xã hội Đàng Trong, như việc cống nạp cho vua, sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo,…
 • Số lượng dâng lên vua: Đoạn tài liệu ghi rõ số lượng Trầm hương và Kỳ nam mà các địa phương phải cống nạp cho triều đình mỗi năm.
 • Cách phân loại: Lê Quý Đôn phân loại Trầm hương và Kỳ nam dựa trên chất lượng, hình dạng và màu sắc.
 • Cách làm thuốc: Tác giả cũng giới thiệu một số bài thuốc sử dụng Trầm hương và Kỳ nam để chữa bệnh.

Đoạn tài liệu này có giá trị to lớn về nhiều mặt:

 • Giá trị lịch sử: Cung cấp thông tin quý giá về quá trình khai thác, sử dụng và giá trị của Trầm hương và Kỳ nam trong xã hội Việt Nam thế kỷ 18.
 • Giá trị văn hóa: Phản ánh những tín ngưỡng, phong tục tập quán liên quan đến hai loại thảo mộc này.
 • Giá trị khoa học: Cung cấp kiến thức về cách phân loại, thành phần và công dụng của Trầm hương và Kỳ nam.

Trích đoạn trong Phủ Biên Tạp Lục – Lê Quý Đôn

Phu-Bien-Tap-Luc-Le-Quy-Don-Viet-ve-tram-huong-va-ky-nam


Kết luận

Đoạn tài liệu về Trầm hương và Kỳ nam trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn là một nguồn tài liệu quý giá, cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về hai loại thảo mộc quý hiếm này trong xã hội Việt Nam thế kỷ 18. Đoạn tài liệu này có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học to lớn, giúp chúng ta hiểu thêm về giá trị và vai trò của Trầm hương và Kỳ nam trong đời sống con người.

Ngoài ra, đoạn tài liệu này còn cho thấy:

 • Kiến thức uyên bác và tầm nhìn của Lê Quý Đôn – một nhà bác học lỗi lạc của Việt Nam.
 • Nền văn minh lúa nước của Việt Nam đã phát triển đến trình độ cao, với những hiểu biết sâu sắc về các loại thảo mộc quý.
 • Vai trò quan trọng của Trầm hương và Kỳ nam trong đời sống kinh tế, văn hóa và tâm linh của người Việt Nam.

6 thoughts on “Trầm Hương và Kỳ Nam trong Phủ Biên Tạp Lục bởi Lê Quý Đôn.

 1. Pingback: Trầm Hương và Kỳ Nam trong "Xứ Trầm Hương của Quách Tấn.

 2. Pingback: Trầm Hương trong Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - GS.TS. Đỗ Tất Lợi

 3. Pingback: Trầm Hương là gì? Các định nghĩa về Trầm Hương.

 4. Pingback: Kỳ Nam là gì? Kỳ Nam có thật không hay chỉ là truyền thuyết? - Trầm Hương An Nam - 安南沉香

 5. Pingback: Phân Loại Trầm Hương: Tổng Hợp Các Phương Pháp. - Trầm Hương An Nam - 安南沉香

 6. Pingback: Phân loại Kỳ Nam: Tổng hợp các phương pháp phân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *