Kiến thức cơ bản

Trầm Hương

See all
Kiến thức cơ bản

Kỳ Nam

Learn more

Trầm Hương Ân Nam

Trầm Hương – 沉香  – 沈香 (jinkō) – Agarwood – OUD (عود) – Agaru (अगरु)

Products

Kỳ Nam – Calambac – 奇楠 – Qínán – 伽羅 – Kyara – 多伽罗 – Qynam – डोगरा

Products
VIETNAM GRADING

Các kiến thức về Kỳ Nam và Trầm Hương

Xem Tất Cả Các Bài Viết
Loạt bài viết

Văn Hóa Trầm Hương Và Kỳ Nam

Trầm hương và kỳ nam, hai sản vật quý giá từ thiên nhiên, ẩn chứa hương thơm huyền bí và giá trị văn hóa sâu sắc. Loạt bài viết này sẽ đưa bạn du hành vào thế giới của trầm hương và kỳ nam, khám phá vai trò của chúng trong các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian và hương đạo Việt Nam.

Read more