Các Hợp Chất, Thành Phần Hóa Học Thường Thấy Trong Kỳ Nam.

mặt bên khối trầm hương Ranjatai hay Lan Xa Đãi

Cho đến nay (T3/2024), vẫn chưa có một phương pháp khoa học cụ thể nào có thể xác định và phân biệt giữa kỳ nam và trầm hương. Các phương pháp xác định kỳ nam hiện tại vẫn dựa vào các giác quan của con người.

Phương pháp Sắc Ký Quang Phổ Khối GC-MS hiện đang là một phương pháp hiệu quả để xác định các thành phần hóa học có trong một mảnh gỗ thơm, đặc biệt là các mảnh gỗ thơm từ cây dó bầu. Dựa vào kết quả thu được từ phương pháp GC-MS ta có thể đối chiếu và so sánh với các mẫu kỳ nam hoặc trầm hương đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước đây.

Việc phân tích các thành phần hóa học vẫn chưa đủ cơ sở để ta đưa ra kết quả kết luận cho kỳ nam. Nhưng nhờ vào bảng phân tích này, chúng ta có một nền tảng khoa học để đưa ra một kết quả giám định chính xác hơn.

I. Các Hợp Chất, Thành Phần Hóa Học Thường Thấy Trong Kỳ Nam.

Dưới đây là bảng danh sách các thành phần hóa học thường tìm thấy trong kỳ nam, các thành phần này được công bố phần lớn bởi các nhà khoa học Nhật Bản.

Thời Gian Lưu
(Retention time)
Tên Hợp Chất
(Compound Name)
Công Thức Phân Tử
(Molecular Formula)
PubChem CIDPhân Tử Khối
(Molecular Weight)
 (g/mol)
Tỷ Lệ (%)
(Relative Content)
bảng danh sách các thành phần hóa học thường tìm thấy trong kỳ nam theo phương pháp phân tích bằng sắc kí quang phổ khối GC-MS (còn cập nhật)

II. Các lưu ý khi dùng phương pháp đối chiếu thành phần hóa học để giám định trầm hương.

Phương pháp sắc ký quang phổ khối GC-MS đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thành phần hóa học của Kỳ Nam. Nó cho phép đối chiếu và so sánh kết quả với các nghiên cứu trước đây, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về Kỳ Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng:

 • Có rất nhiều hợp chất trong Kỳ Nam vẫn chưa được nhận diện: Việc có hay không một vài hợp chất trên trong phân tích GCMS kỳ nam là chưa đủ để đưa ra kết luận. vì vẫn còn rất nhiều hợp chất trong kỳ nam mà đến nay các nhà khoa học vẫn còn đang nghiên cứu.
 • GC-MS không thể khẳng định:
  • Nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo: Phương pháp này chỉ xác định các hợp chất, không phân biệt nguồn gốc.
  • Xuất xứ của sản phẩm: GC-MS không cung cấp thông tin về địa điểm hay nguồn gốc khai thác.
  • Sự can thiệp bằng máy móc: Việc Kỳ Nam trải qua xử lý hay can thiệp bằng máy móc không thể được xác định bằng GC-MS.

Do đó, để xác định Kỳ Nam một cách chính xác, cần kết hợp GC-MS với các kỹ thuật phân tích khác và sự đánh giá của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chuyên gia sẽ dựa vào:

 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về đặc điểm hóa học, hình thái, cấu trúc của Kỳ nam tự nhiên và nhân tạo.
 • Kỹ năng phân tích: Phân tích kết quả GC-MS và các dữ liệu thu thập được từ các kỹ thuật khác.
 • Kinh nghiệm thực tế: Đánh giá dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong việc phân tích Kỳ nam.

Nhớ rằng: để thẩm định chính xác kỳ nam thì Kiến thức chuyên môn về Kỳ Nam, kinh nghiệm thực tế và khả năng phân tích dữ liệu là yếu tố then chốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *